Přejít k hlavnímu obsahu

Zateplení domu a fasáda není jednoduchá záležitost

Zateplení domu je bezesporu jednou z nejběžnějších renovací. Přestože se to na první pohled nemusí zdát, jedná se o velký a nákladný zásah.

Zateplení domu je poměrně složité na správné provedení. Proto rozhodně nedoporučujeme, abyste se do zateplení pouštěli svépomocí. Špatně provedené řešení může zmařit velké úsilí a teplo potom uniká dál. My vám ukážeme, na co se zaměřit, a jak chybám při zateplení domu předcházet.

Zateplení domu: skelná vlákna nebo polystyrenové desky?

Důležité je rozhodnout se, jestli použijete zateplení pomocí polystyrenu nebo spíše vsadíte na minerální vatu. Obecně nelze říct, že jeden z těchto způsobů zateplení fasády domu je lepší. Vždy je potřeba brát v potaz konkrétní realizaci a její parametry. Volbu může ovlivňovat například poloha domu, jeho stáří, velikost a další faktory. Panují mýty, že polystyren má malou prodyšnost, kdežto minerální vaty propouštějí až příliš a teplo tak zbytečně uniká – neplatí ani jedno.

Mnohem důležitější pro celkovou úspěšnost zateplení domu je správná volba zateplovacího systému jako celku. Nejde totiž jen o polystyrenové desky nebo minerální vatu, ale o komplexnost zvolených komponent. Jsou použita správná lepidla, stěrky, je kompatibilní spojovací materiál? My ve stavebninách ARTHUR-GIPS vám rádi pomůžeme.

Zateplovací systémy ETICS

Pod pojmem ETICS si můžete představit vnější kontaktní zateplovací systém. Je to vlastně označení pro mezinárodní standard zateplení domu. Například u nás je ETICS nejrozšířenějším způsobem zateplení. Právě podle tohoto standardu by mělo probíhat zateplení vašeho domu. Můžete tak předcházet nepříjemnostem, které se u špatně provedeného zateplení dříve nebo později projeví.

TIP: Využijte právě probíhající akce na fasády ve stavebninách Arthur Gips v Mělníku. Materiál tady seženete až o 40 % levněji.

Základem pro ETICS systém jsou pěnové polystyrenové desky, lamely z minerálních vláken nebo jiné materiály vhodné pro zateplení. Taková tepelná izolace se následně lepí pomocí speciálního lepidla přímo na upravený a zarovnaný podklad. Poté se kotví. Lepení a kotvení tepelné izolace by mělo být součástí projektu. Případně se můžete řídit předpisy výrobce. Následně se natahuje základní vrstva stěrkové hmoty, do které se vtlačuje síťovina a nanáší se druhá vrstva stěrkové hmoty. Úplně nakonec přichází omítka podle vlastní libosti. Vybírat na trhu můžete z mnoha fasádních omítek vhodných pro zateplovací systémy. Stačí si jen vybrat, která bude ta pravá právě pro vás.

Kreativní fasáda domu nakonec

Správně zvolená fasáda je důležitá. Tvoří totiž ochrannou, ale i estetickou vrstvu domu. Nejčastěji se u nás používají pastovité omítky, protože se snadno aplikují a umožňují rozzářit dům barvami. Navíc je možné nanést takovou fasádu v mnoha texturách, od hrubé zrnité přes lehkou strukturu až po úplně hladkou. Výběr správné fasády rozhodně neuspěchejte, protože je to dlouhodobá záležitost. Jestliže se budete o fasádu dobře starat, vydrží vám desítky let.

Pozor na časté chyby při zateplování domu

Zateplení domu je poměrně složitý proces. Náročný na dodržení správného technologického postupu. Velmi často se ale stává, že správný technologický proces ETICS zateplení dodržen není. Vznikají pak problémy, které v konečném důsledku mohou znevážit celý systém zateplení. Ten nebude fungovat tak, jak má. Projeví se to nejen na tepelných ztrátách, ale také životnosti zateplení domu.

Pozor na neupravený podklad zateplované stěny

Podklad, na který budete upevňovat fasádní zateplovací systém ETICS, musí být zbaven nečistot, prachu, plísně, mastnoty a podobně. Zároveň musí být podklad relativně rovný. Je důležité, aby podklad neměl znatelné trhliny. Můžete ho před upevnění zateplovacího systému omýt tlakovou vodou. Pak počkejte, až se vysuší a můžete začít s pokládkou.

Špatně založený ETICS

Pokud nejdřív nevyrovnáte fasádu, na kterou budete systém ETICS nanášet, mohou vznikat tepelné mosty. Správně byste měli vše vyrovnat speciálními certifikovanými zakládacími profily ETICS s okapničkou. Vyrovnáte je pomocí podložek. Mnohdy si ale dělníci ulehčí práci založením hliníkové lišty. Jenže ta na rozdíl od plastové okapničky akumuluje teplo a tvoří nechtěné tepelné mosty. Kompromisem pak je založení na dřevěnou lištu nebo zateplení soklu.

Nesprávné lepení tepelné izolace

Pozor na to, kdy se tepelná izolace lepí. Měli byste se řídit pokyny výrobce. Lepidlo je totiž efektivní pouze za určitých podmínek. Pokud je například příliš zima, nebo naopak svítí přímé slunce, může mít problém vytvrdnout. Lepidlo by zároveň mělo být naneseno minimálně na 40 % lepené plochy (raději 60 %). Nejlépe po obvodu lepeného dílce a zároveň v několika bodech v jeho ploše.

Nedostatečné kotvení izolace

Častým problémem, se kterým se můžete setkat při zateplení domu, je špatné kotvení tepelné izolace. Většinou se podceňují hmoždinky sloužící k ukotvení dílců. Správně by se mělo kotvit podle normy ČSN 73 2902 pro správné upevnění ETICS. Znamená to, že na metr čtvereční se využívá nejméně 6–8 hmoždinek. Samozřejmě se bere v úvahu také, jakému náporu bude fasáda vystavena. Méně kotvících hmoždinek znamená problém. Zároveň je potřeba hmoždinku umístit do místa, kde je naneseno lepidlo. Dosáhnete tak mnohem větší pevnosti.